Snu

Song

Her kan du pusle saman brikkene til ei fin teikning av ting som passar på skulen.

5 01 5 02 5 10 5 04
5 07 5 13 5 14 5 08
5 09 5 03 5 11 5 12
5 05 5 15 5 06 5 16