Spel

Globusen er grå og trist. Trekk ting som er bra å ha på jorda, over på globusen.