Snu

Spel

Globusen er grå og trist. Trekk ting som er bra å ha på jorda, over på globusen.

4 9 4 2 4 5 4 11
4 15 4 6 4 3 4 1
4 4 4 12 4 8 4 14
4 7 4 13 4 10 4 16
Globe start