Spill

Globusen er grå og trist. Trekk ting som er bra for jorda over på globusen.