Spel

Barna i Rettigheitsslottet liker å ha på seg akkurat det dei vil. Set riktig ting på hovudet til dei forskjellige barna.