Barns rettigheter

Barnas rettigheter står i FNs barnekonvensjon og gjelder for alle barn under 18 år. Alle barn i verden har de samme rettighetene. En rettighet sier noe om hva barn trenger for å ha det bra.
Barns rettigheter
Barns rettigheter

Barns rettigheter

Ingen diskriminering

Ingen diskriminering

Beskyttelse mot misbruk

Beskyttelse mot misbruk

Å si sin mening og bli hørt

Å si sin mening og bli hørt

Rett til liv

Rett til liv

Rett til utdanning

Rett til utdanning