Snu

Lastar inn Rettigheitsslottet

Loading-icon

Redd Barna kjemper for barns rettigheter, og for at alle barn skal leve et verdig liv – uansett hvem de er og hvor de bor. Også i Norge!

Trykk på Kvaegvil for
å sjå på ein liten film
Entry-button icon
Laget av Redd Barna, Tomas Drefvelin og Brainify med støtte fra Norad.