Lastar inn Rettigheitsslottet

Loading-icon

Redd Barna kjemper for barns rettigheter, og for at alle barn skal leve et verdig liv – uansett hvem de er og hvor de bor. Også i Norge!

Trykk på ein av knappane
for å gå vidare

Se en film

Se en film

Barnerettane

Barnerettane

Inga diskriminering

Inga diskriminering

Vern mot misbruk

Vern mot misbruk

Retten til å bli høyrt

Retten til å bli høyrt

Retten til liv

Retten til liv

Retten til utdanning

Retten til utdanning

Laget av Redd Barna, Tomas Drefvelin og Brainify med støtte fra Norad og Utdanningsdirektoratet.