Snu

Laster inn Rettighetsslottet

Loading-icon

Redd Barna kjemper for barns rettigheter, og for at alle barn skal leve et verdig liv – uansett hvem de er og hvor de bor. Også i Norge!

Trykk på Hvajegvil
for å se en film!
Entry-button icon
Laget av Redd Barna, Tomas Drefvelin og Brainify med støtte fra Norad.