Laster inn Rettighetsslottet

Loading-icon

Redd Barna kjemper for barns rettigheter, og for at alle barn skal leve et verdig liv – uansett hvem de er og hvor de bor. Også i Norge!

Trykk på en av knappene
for å gå videre.

Se en film

Se en film

Barns rettigheter

Barns rettigheter

Ingen diskriminering

Ingen diskriminering

Beskyttelse mot misbruk

Beskyttelse mot misbruk

Å si sin mening og bli hørt

Å si sin mening og bli hørt

Rett til liv

Rett til liv

Rett til utdanning

Rett til utdanning